Dagligliv på DynaMo

Grundforskningscentret DynaMo

DynaMo Center blev grundlagt i 2012 som et grundforskningscenter forankret i plantebiologi ved Københavns Universitet. Centret ledes dagligt af de fire partnere Professor Barbara Ann Halkier, Professor Meike Burow, Professor Alexander Schulz og Lektor Hussam Nour-Eldin fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Efter 10 år som grundforskningscenter (2012-2022) sluttede bevillingen fra Grundforskningsfonden og to af partnerne Professor Barbara Ann Halkier og Lektor Hussam Nour-Eldin besluttede sig for at fortsætte det inspirerende forskningsmiljø og den velfungerende gruppedynamik i DynaMo Centret til gensidig og stor gavn for alle medlemmer.

Forskning

DynaMo Centret undersøger planters dynamiske molekylære processer, for at afdække universelle principper bag processerne.

Centrale biologiske spørgsmål for DynaMo er

  • at forstå, hvordan en celles komponenter med høj grad af koordinering og præcision samles i makromolekylære komplekser, der varetager specifikke biologiske opgaver, f.eks. RNA- og  metabolit-medieret regulering.
  • at forstå, hvordan de enkelte komponenter i en celle er i stand til ’at læse’ i organismens vejviser og finde vej til deres destinationssted.

Planten Arabidopsis thaliana (gåsemad) og dens forsvarsstoffer glucosinolater bruges som modelsystem.  Med et væld af molekylære og bioinformatiske værktøjer er denne plante en unik modelorganisme inden for systembiologien. Ultimativt ønsker centret at løse gåden om, hvordan flercellede organismer omsætter ydre og indre signaler til et specifikt respons.

Bemærk: DynaMo Center er et internationalt forskningscenter med samarbejdspartnere i mange lande og de fleste oplysninger på vores hjemmeside findes derfor  kun på engelsk. Denne side indeholder blot en kort introduktion til centret på dansk. Yderligere oplysninger kan altid fås ved henvendelse til centret.