Dagligliv på DynaMo

Grundforskningscentret DynaMo

DynaMo Center er et grundforskningscenter forankret i plantebiologi ved Københavns Universitet. Centret ledes af professor Barbara Ann Halkier fra Institut for plante- og miljøvidenskab. DynaMo Center åbnede i begyndelsen af 2012 og er financieret af en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond frem til udgangen af 2021. Derudover finansieres aktiviteterne ved DynaMo af en række andre bevillinger fra danske og internationale fonde.

Forskning

DynaMo Centret undersøger de dynamiske processer, der foregår på molekylært niveau i flercellede organismer, for at afdække universelle principper bag processerne.

Centrale biologiske spørgsmål for DynaMo er

  • at forstå, hvordan en celles komponenter med høj grad af koordinering og præcision samles i makromolekylære komplekser, der varetager specifikke biologiske opgaver, f.eks. RNA- og  metabolit-medieret regulering.
  • at forstå, hvordan de enkelte komponenter i en celle er i stand til ’at læse’ i organismens vejviser og finde vej til deres destinationssted.

Planten Arabidopsis thaliana (gåsemad) og dens forsvarsstoffer glucosinolater bruges som modelsystem.  Med et væld af molekylære og bioinformatiske værktøjer er denne plante en unik modelorganisme inden for systembiologien. Ultimativt ønsker centret at løse gåden om, hvordan flercellede organismer omsætter ydre og indre signaler til et specifikt respons.

Bemærk: DynaMo Center er et internationalt forskningscenter med samarbejdspartnere i mange lande og de fleste oplysninger på vores hjemmeside findes derfor  kun på engelsk. Denne side indeholder blot en kort introduktion til centret på dansk. Yderligere oplysninger kan altid fås ved henvendelse til centret.