21. maj 2014

Barbara Ann Halkier optaget i Videnskabernes Selskab

Anerkendelse

Professor i plantebiologi Barbara Ann Halkier er et af årets ni nye danske medlemmer af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hun er leder af Grundforskningscentret DynaMo og har i mange år været med til at skabe nytænkning inden for planteforskning.

- Jeg glæder mig til at få indsigt i, hvad der rør sig inden for andre videnskabelige områder gennem diskussioner med eksperter fra andre discipliner, fortæller Barbara Ann Halkier, der ser frem til selskabets muligheder for tværdisciplinære aktiviteter. Men det at blive optaget i Videnskabernes Selskab er ikke kun en invitation til at netværke med forskere fra andre discipliner, det er også en stor anerkendelse.

Samlingssted for topforskere

Barbara Ann Halkier slutter sig til de 250 danske topforskere, der igennem Videnskabernes Selskab arbejder for at styrke videnskabens stilling i Danmark og fremme tværvidenskabelig forståelse.

Selskabet blev grundlagt i 1742 og er mødested for fremtrædende forskere fra alle forskningsområder. Der optages nye medlemmer en gang om året, og medlemskabet er livsvarigt. I lige år optages medlemmer med naturvidenskabelig baggrund, i ulige år med humanistisk. Antallet af nye medlemmer varierer fra år til år, da det er bestemt af afgangen siden sidst. I år blev der således udpeget ni nye medlemmer inden for naturvidenskab og medicin.

Planteforskning på højeste niveau

Barbara Ann Halkier er en internationalt anerkendt forsker i plantebiologi. Hun har udgivet over 100 videnskabelige artikler, været koordinator for en række internationale forskningsprojekter, og siden januar 2012 er hun leder af Grundforskningscentret DynaMo på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Barbara Ann Halkiers forskning har særligt fokus på planters bioaktive stoffer, især på den gruppe, der kaldes glucosinolater. Glucosinolater findes i planter af korsblomstfamilien, som både kål og raps tilhører. Det er glucosinolater, der giver den karakteristiske skarpe smag i for eksempel sennep og karse, men de har også vist sig at være vigtige på grund af deres kræftforebyggende egenskaber og potentiale som biopesticider.  

Fra grundforskning til innovation

Barbara Ann Halkiers forskning anvender glucosinolater som modelnaturstoffer til at afdække nogle helt grundlæggende processer i planter, men hendes forskning har også ført til resultater, der rummer kommercielle potentialer og som kan gavne miljøet og menneskers sundhed.

Barbara Ann Halkier har således udviklet en bioteknologisk metode til at fjerne giftige stoffer fra spiselige dele af planter, hvilket indbragte hende Københavns Universitets Innovationspris i 2013.

- Selvom min forskning først og fremmest er drevet af nysgerrighed og ønsket om at afdække ny viden om biologiske processer på molekylært niveau i planter, glæder det mig, hver gang de resultater, vi har opnået, kan bruges til noget nyttigt, slutter det nye medlem af Videnskabernes Selskab Professor Barbara Ann Halkier.