Kristeligt Dagblad: Bevillinger fra Villum Fonden – University of Copenhagen

DynaMo Center of Excellence > DynaMo in the media > Media > Kristeligt Dagblad: Be...

02 February 2016

Kristeligt Dagblad: Bevillinger fra Villum Fonden

DynaMo partner Meike Burow receives Villum Young Investigator Programme grant to investigate regulation of transcription factors.

Kristeligt Dagblad 2-2-2016