23 June 2014

Landbrugsavisen: Er fermenteret foderraps sundt for svin?

DynaMo member Svend Roesen Madsen on fermented rape seed and the possibility of discovering new antibiotics.

Landbrugsavisen 23.6.2014