3 August 2020

Effektivt Landbrug: Forskerhold får 10 millioner til at gøre afgrøder mere næringsrige

Hussam Nour Eldin in news media after receiving a 10 million grant from Human Frontier Science Program.

Effektivt Landbrug d. 28 July 2020